Nasze Usługi

 • Product

  Usługi w zakresie prowadzenia urządzeń księgowych

 • a) ksiąg rachunkowych
 • b) ksiąg przychodów i rozchodów
 • c) ewidencji przychodów
 • d) ewidencji zakupu i sprzedaży VAT

 • r Dowiedz się więcej!

 • Product

  Usługi finansowe

  a) Doradztwo w zakresie źródeł pozyskiwania kapitału

  b) Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych, doradztwo i pośrednictwo w zakresie:

 • leasing:
  • analiza zapotrzebowania na środki finansowe
  • przygotowanie wniosku
  • przygotowanie business planu
  • przygotowanie dokumentów dodatkowych
  • negocjowanie warunków umowy leasingowej
  • negocjowanie warunków umów zabezpieczeniowych
  • negocjowanie warunków umów dodatkowych
 • kredyty bankowe:
  • analiza zapotrzebowania na środki finansowe
  • przygotowanie wniosku
  • przygotowanie business planu
  • przygotowanie dokumentów dodatkowych
  • negocjowanie warunków umowy kredytowej
  • negocjowanie warunków umów zabezpieczeniowych
  • negocjowanie warunków umów dodatkowych

  c) Pomoc w renegocjacji warunków umów kredytowych i leasingowych, zmiana podmiotów finansujących, zmiana formy finansowania.

  d) Analizy finansowe:

 • business plan
 • prognozy:
  • bilansu
  • rachunku zysków i strat
  • przepływów pieniężnych
 • Product

  Sprawy kadrowe, płacowe, ZUS

  a) Obsługa kadrowa


  • Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.
  • Prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu , prowadzenie ewidencji uropów wypoczynkowych.
  • Ewidencjonowanie nieobecności pracowników.
  • Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia.
  • Prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń bhp.
  • Kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego.
  • Sporzadzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy( regulamin pracy , regulamin wynagradzania , regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)
  • Obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych ( umowy zlecenie, umowy o dzieło)
  • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.
  • Pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie.
  • Pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych.

  b) Obsługa płacowa

  • Sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę funkcjonujących u pracodawcy.
  • Sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych.
  • Przygotowywanie wynagrodzeń do wypłaty w formie pliku tekstowego kompatybilnego z programem bankowym klienta.
  • Sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika.
  • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych.
  • Sporządzanie informacji PIT - 4.
  • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT - 11 , PIT - 8B)
  • Sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT - 40)
  r Dowiedz się więcej!

 • Product

  Kompleksowa obsługa w zakresie ubiegania się o dofinansowanie z PFRON

  a) rejestracja osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, niepełnosprawnych rolników oraz rolników zobowiązanych do opłacenia składek za niepełnosprawnych domowników.

  b) miesięczne informacje o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, składkach na ubezpieczenie społeczne, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych.

  c) sporządzanie wniosków o wypłatę refundacji składek za dany miesiąc


 • Product

  Pozostałe usługi

 • a) Pomoc przy uruchamianiu i likwidacji działalności gospodarczej
 • b) Wyprowadzanie zaległości podatkowych
 • c) Sporządzanie deklaracji miesięcznych i zeznań podatkowych
 • d) Sporządzanie sprawozdań statystycznych

Dowiedz się więcej o usługach:

Image

Usługi Księgowe

Zachęcamy do zapoznania się z pełną oferta oferowanych przez nas usług księgowych. Prosimy o zadawanie pytań naszym pracownikom, z nami wybierzesz ofertę pasującą do swojej działalności!

Read More

 

Image2

Usługi Kadrowe

Zachęcamy do zapoznania się z pełną oferta oferowanych przez nas usług Kadrowych. Wiemy że w każdej firmie o jej sile świadczą pracownicy, My pomożemy Państwu w zarządzaniu Kadrą!

Read More